Co je konverzní kód?

Konverzní kód v inzertním systému Můj.Skrz.cz funguje podobně jako např. konverzní kódy v Google Ads a Sklik - na stránce, kde je jisté, že zákazník dokončil objednávku (bez ohledu na její zdroj), vložíte krátký Javascriptový kód, který odešle informace o uskutečněné objednávce (vaše ID položek, jejich počet, cenu) do rozhraní Muj.Skrz.cz.

Díky tomu na Muj.Skrz.cz uvidíte přesně, které nabídky zákazníky zajímají, a přinesly Vám objednávky (obrat).

Načtením konverzního kódu nedochází k ukládání souboru cookies do prohlížeče uživatele, není tedy nutné vyžadovat souhlas uživatele s jeho použitím. Aby konverzní kód správně měřil všechny objednávky z kampaně, nesmí být součástí consent managementu (“cookie lišta”).

Systém Skrzu také bere v potaz, které nabídky pro vás mají nejvyšší prospěch, které vám přivedou nejvíce platících zákazníků. Takové nabídky samozřejmě bude zobrazovat více. A naopak, nabídky, které přínos nemají, upozadí, aby nevytvářely zbytečné náklady. Tato výhoda by bez konverzního kódu nefungovala.Kam a kdy umístit?

Kód níže je nutné umístit na stránku, kde je jisté, že došlo k dokončení objednávky.

V případě platby kreditní kartou, pomocí PayPal apod. to bude stránka, kde zobrazíte, že platba byla úspěšně zpracována. Pokud bude zákazník platit převodem, kód by měl být na stránce s platebními údaji.

Je nezbytné, aby kód byl na dané stránce vložen vždy. Pokud si nejste jisti správností nasazení konverzního kódu, kontaktuje podporu na muj@skrz.cz.Implementace

Konverzní kód Muj.Skrz.cz je asynchronní, aby nezdržoval načítání stránky. Rozhraní pro implementace není nepodobné Google Analytics - pokud tedy již máte implementované měření konverzí do Google Analytics, nebude vám implementace cizí.Ukázka košíku

Zápis konverzního kódu hodně odpovídá tomu, jak vypadá klasický košík při nákupu na internetu. Zápis by měl reflektovat položky v košíku, co položka (další osoba, dítě, doprava, příplatek) to řádek. Řekněme, že zákazník koupil pobyt pro 2 dospělé a 1 dítě s dopravou. Košík bude vypadat následovně.

ID položky/objednávky Název položky Cena za položku Počet položek Celková cena
POBYT-0125-DOSPELY Týdenní pobyt v Chorvatsku s all inclusive 2800 Kč 1 osoba 2800 Kč
POBYT-0125-DOSPELY Týdenní pobyt v Chorvatsku s all inclusive 2800 Kč 1 osoba 2800 Kč
POBYT-0126-DITE Týdenní pobyt v Chorvatsku varianta pro dítě 2000 Kč 1 osoba 2000 Kč
DOPRAVA-0128 Týdenní pobyt v Chorvatsku - doprava autobusem 1500 Kč 1500 Kč
OBJ-23412 Celkem 9100 Kč

Zákazník s takovým košíkem dokončí objednávku. Řekněme, že objednávka dostala ID OBJ-23412. Na stránku dokončení objednávky ("thank you page") je pro takovou objednávku potřeba vložit následující Javascriptový kód, který bude vypadat následovně:

<script>
(function (m,u,j,s,k,r,z){m['SkrzAnalyticsObject']=k;m[k]=m[k]||function(){
(m[k].q=m[k].q||[]).push(arguments)},m[k].l=1*new Date();r=u.createElement(j),
z=u.getElementsByTagName(j)[0];r.async=1;r.src=s;z.parentNode.insertBefore(r, z)
})(window, document, 'script', '//muj.skrz.cz/analytics.js', 'sa');

sa("create",  "<IDENTIFIKÁTOR SERVERU>");

sa("addItem", {"itemId":"POBYT-0125-DOSPELY","unitPrice": "2800.00","quantity":"1","totalPrice":"2800.00"});
sa("addItem", {"itemId":"POBYT-0125-DOSPELY","unitPrice": "2800.00","quantity":"1","totalPrice":"2800.00"});
sa("addItem", {"itemId":"POBYT-0126-DITE","unitPrice":"2000.00","quantity": "1","totalPrice":"2000.00"});
sa("addItem", {"itemId":"DOPRAVA-0128","unitPrice":"1500.00","quantity": "1","totalPrice":"1500.00"});

sa("send", {"transactionId":"OBJ-23412","isPaid":"1","grandTotal":"9100.00","currency":"CZK"});
</script>

V Příkladu chybí položky jako "startDate/endDate", či "termID", které upřesňují termín rezervace, o těch si povíme v posledních dvou bodech!

Proberme si jednotlivé části kódu.Hlavička

(function (m,u,j,s,k,r,z){m['SkrzAnalyticsObject']=k;m[k]=m[k]||function(){
(m[k].q=m[k].q||[]).push(arguments)},m[k].l=1*new Date();r=u.createElement(j),
z=u.getElementsByTagName(j)[0];r.async=1;r.src=s;z.parentNode.insertBefore(r, z)
})(window, document, 'script', '//muj.skrz.cz/analytics.js', 'sa');

Tato hlavička se musí v konverzním kódu vyskytovat vždy. Asynchronně načte skript pro konverzní kód z našeho serveru.Identifikace serveru

sa("create",  "<IDENTIFIKÁTOR SERVERU>");

Metoda create nastavuje váš identifikátor. Řetězec <IDENTIFIKÁTOR SERVERU> nahraďte vaším reálným identifikátorem. Ten najdete v menu v sekci Nastavení > Nastavení analytiky.

Váš identifikátor uvidíte vpravo v boxu Nastavení analytiky.Přidávání položek

sa("addItem", {"itemId":"POBYT-0125-DOSPELY","unitPrice": "2800.00","quantity":"2","totalPrice":"5600.00"});

Metoda addItem přidá položku do objednávky. Jako argument bere JSON objekt s následujícími klíči:

Klíč Příklad hodnoty Popis
itemId POBYT-0125-DOSPELY ID položky. Musí se shodovat s ID položky, které posíláte v XML feedu (jinak nedokážeme napárovat správně položky objednávek na položky z XML feedů a nebudou sedět statistiky po položkách). ID položky může být libovolný řetězec z písmen, čísel, pomlček apod.

Vždy dávejte kolem ID položky uvozovky ("). Předejdete tak problémům s funkčností.
unitPrice 2800.00 Cena za kus.
quantity 1 Každou osobu oddělte zvlášť jako samostatnou položku.
totalPrice 2800.00 Celková cena položky objednávky. Mělo by platit, že unitPrice * quantity == totalPrice.

Všechny hodnoty (i číselné) doporučujeme vždy dávat do uvozovek. Předejdete tak problémům s nefunkčností konverzního kódu.

sa("addItem", {"itemId":"POBYT-0126-DITE","unitPrice":"2000.00","quantity":"1","totalPrice":"2000.00"});

Každou položku uvádějte na nový řádek. Položek můžete přidat kolik chcete. Tzn. pokud bude v košíku pouze jedna položky, řádek s addItem bude přítomen pouze jednou. Jestliže jich bude v košíku 10, bude 10 řádek s addItem. Jedna položka by se měla rovnat jedné osobě. Tzn. pokud je pobyt zakoupen pro 2 dospělé osoby a 1 dítě, tak kód bude obsahovat položky minimálně 3. Různé doplatky prosím také uvádějte jako samostatnou položku na nový řádek.

sa("addItem", {"itemId":"POZNAVACI-ZAJEZD-VARSAVA",      "unitPrice":"490.00","quantity": "1","totalPrice":"490.00"});

Přes addItem je třeba přidat všechny položky objednávky, které tvoří kompletní částku objednávky, aby grandTotal reflektoval konečnou cenu, kterou zákazník zaplatí.Odeslání objednávky

sa("send", {"transactionId":"OBJ-23412","isPaid":"1","grandTotal":"7649.00","currency":"CZK"});

Metoda send odešle celou objednávku na servery Muj.Skrz.cz. Jako argument příjímá JSON objekt s následujícími klíči:

Klíč Příklad hodnoty Popis
transactionId OBJ-23412 ID objednávky. Může být libovolný řetězec z písmen, čísel, pomlček apod.

Vždy dávejte kolem ID objednávky uvozovky ("). Předejdete tak problémům s funkčností.
isPaid 1, nebo 0 Určuje jestli byla objednávka zaplacena - např. při platbě kartou online. 1 znamená, že byla zaplacena. 0 znamená, že zaplacena nebyla.

1 použijte tehdy, když je již jisté, že byla objednávka zaplacena. Bude to tehdy, když zákazník použil nějakou online platební metodu (kreditní/debitní kartou online, Paypal, Paysec, PayU apod.).
grandTotal 7649.00 Celkový součet objednávky. Mělo by platit, že součet všech totalPrice z addItem volání dá dohromady grandTotal. Tato hodnota slouží hlavně k ověření, že je kód implementován správně.
currency CZK Třípísmený ISO kód měny, ve které jsou všechny ceny uvedené v objednávky. Pro Českou korunu použijte CZK.


Rezervace s termínem

V případě, že zákazník kupuje nabídku na konkrétní termín pomocí online rezervace na Vašich stránkách, rozšiřte kód následovně.

<script>
(function (m,u,j,s,k,r,z){m['SkrzAnalyticsObject']=k;m[k]=m[k]||function(){
(m[k].q=m[k].q||[]).push(arguments)},m[k].l=1*new Date();r=u.createElement(j),
z=u.getElementsByTagName(j)[0];r.async=1;r.src=s;z.parentNode.insertBefore(r, z)
})(window, document, 'script', '//muj.skrz.cz/analytics.js', 'sa');

sa("create", "<IDENTIFIKÁTOR SERVERU>");

sa("addItem", {"itemId":"CV5090","unitPrice":"639","quantity":"1","totalPrice":"639", "isReserved": "1", "startDate": "2017-07-01", "endDate": "2017-07-10"});
sa("addItem", {"itemId":"CV5091","unitPrice":"639","quantity":"1","totalPrice":"639", "isReserved": "1", "startDate": "2017-07-14", "endDate": "2017-07-20"});

sa("send", {"transactionId":"9915663502","isPaid":"1","grandTotal":"639","currency":"CZK"});
</script>

Hlavičku, identifikaci serveru, přidávání položek a odeslání objednávky jsme si již vysvětlili, pojďme se zaměřit na úpravy, které v kódu proběhly.

sa("addItem", {"itemId":"CV5090","unitPrice":"639","quantity":"1","totalPrice":"639", "isReserved": "1", "startDate": "2017-07-01", "endDate": "2017-07-10"});

Metodu addItem rozšíříme o následující:

Klíč Příklad hodnoty Popis
isReserved 1 Určuje jestli byla objednávka zakoupena na konkrétní termín. 1 znamená, že byla zakoupena na konkrétní termín. V případě, že nebyla, tyto 3 klíče vynechejte.
startDate 2017-07-01 Určuje datum příjezdu, na který byla objednávka zakoupena.
endDate 2017-07-10 Určuje datum odjezdu, na který byla objednávka zakoupena.

Může se stát, že v objednávce máte více objednávek, ale pouze jedna z nich bude zakoupena na konkrétní termín. Tyto 3 klíče tedy samozřejmě přidejte jen k té dané konverzi, která byla zakoupena s online rezervací

(například kdyby položka CV5091 z objednávky 9915663502 nebyla koupena s online rezervací, klíče isReserved, startDate a endDate vynechejte a u nás se správně připíší pouze ke konverzi CV5090).

Následně objednávku odešleme metodou send, stejně jako v přechozích příkladech.

sa("send", {"transactionId":"9915663502","isPaid":"1","grandTotal":"639","currency":"CZK"});


Přidání term_id (sdovolená feed)

V případě, že používáte sdovolená feed, připojte ke konverzi také term_id z Vašeho feedu přes parametr termId. Slouží pro rozpoznání konkrétního termínu. Kód rozšiřte následovně.

<script>
(function (m,u,j,s,k,r,z){m['SkrzAnalyticsObject']=k;m[k]=m[k]||function(){
(m[k].q=m[k].q||[]).push(arguments)},m[k].l=1*new Date();r=u.createElement(j),
z=u.getElementsByTagName(j)[0];r.async=1;r.src=s;z.parentNode.insertBefore(r, z)
})(window, document, 'script', '//muj.skrz.cz/analytics.js', 'sa');

sa("create", "<IDENTIFIKÁTOR SERVERU>");

sa("addItem", {"itemId":"CV5090","termId":"5248955","unitPrice":"639","quantity":"1","totalPrice":"639"});
sa("addItem", {"itemId":"CV5091","termId":"5842687","unitPrice":"639","quantity":"1","totalPrice":"639"});

sa("send", {"transactionId":"9915663502","isPaid":"1","grandTotal":"639","currency":"CZK"});
</script>
Klíč Příklad hodnoty Popis
termId 5423364 Označuje konkrétní termín, který se prodal. Použijte term_id z Vašeho sdovolená XML feedu.

Skrz.cz s.r.o. (2024) Všeobecné obchodní podmínky | Pravidla pro zveřejňování nabídek