Z hlediska správy kampaní dochází počátkem roku 2017 k zásadním změnám. Správa bude od 1.února plně automatizovaná a ze strany partnerů nebudou prováděny žádné ruční zásahy. Nově tedy nebude nutné ručně vybírat, přidávat či vypínat nabídky ani měnit jejich hodnotu za klik (CPC).

Systém Skrz.cz zajistí:

  1. automatický výběr a přidání nabídek - ten bude probíhat na základně interních algoritmů a vyhodnocení kvality nabídky pro uživatele

  2. vypínání nabídek - systém nově nebude nabídky vypínat, ale bude snižovat hodnotu za klik až k hranici 0.01 Kč. Nebude tak docházet k situacím, kdy jsou nabídky například odeslány v denním či tématické emailu a partner je z důvodu efektivity ručně vypne. Uživatel pak takové nabídky už nikdy nenalezl a ani nemohlo dojít k jejich následnému prodeji.

  3. automatické nastavování hodnot za klik - CPC - systém bude sám a v pravidelných 15ti minutových intervalech nastavovat hodnotu CPC tak, aby splnil s partnerem dohodnuté cíle pro správu kampaně.

Skrz.cz s.r.o. (2024) Všeobecné obchodní podmínky | Pravidla pro zveřejňování nabídek