GET /campaigns

Vrací seznam kampaní, ke kterým má uživatel přístup.

Požadavek

Požadavek nemá žádné parametry.

Odpověď

Jednotlivé kampaně jsou v poli data.

Parametr Typ Popis Příklad
id integer ID kampaně 9999
slug string URL-friendly řetězec unikátní pro kampaň. FRAD000001
publisher.id integer ID publishera (v současné době bude vždy 1, jakožto jediným publisherem je [Skrz.cz](https://skrz.cz/)) 1
publisher.title string Název publishera (v současné době bude vždy Skrz.cz, jakožto jediným publisherem je [Skrz.cz](https://skrz.cz/)) Skrz.cz

Příklad

$ curl -u franta@skrz.cz:sedmikraska -X GET https://muj.skrz.cz/api/v2/campaigns?pretty
{
  "data": [
    {
      "id": 9999,
      "title": "Frantův eshop",
      "slug": "FRAD000001",
      "publisher": {
        "id": 1,
        "title": "Skrz.cz"
      },
      "uri": "/api/v2/campaigns/9999"
    }
  ]
}

GET /campaigns/{campaign}

Vrací informace o konkrétní kampani.

Požadavek

Parametr Typ Popis Příklad
campaign integer/string ID kampaně, nebo slug kampaně. 9999, nebo FRAD000001

Odpověď

Parametr Typ Popis Příklad
id integer ID kampaně 9999
slug string URL-friendly řetězec unikátní pro kampaň. FRAD000001
publisher.id integer ID publishera (v současné době bude vždy 1, jakožto jediným publisherem je [Skrz.cz](https://skrz.cz/)) 1
publisher.title string Název publishera (v současné době bude vždy Skrz.cz, jakožto jediným publisherem je [Skrz.cz](https://skrz.cz/)) Skrz.cz

Příklad

$ curl -u franta@skrz.cz:sedmikraska -X GET https://muj.skrz.cz/api/v2/campaigns/9999?pretty
{
  "id": 9999,
  "title": "Frantův eshop",
  "slug": "FRAD000001",
  "publisher": {
    "id": 1,
    "title": "Skrz.cz"
  },
  "uri": "/api/v2/campaigns/9999"
}

Skrz.cz s.r.o. (2024) Všeobecné obchodní podmínky | Pravidla pro zveřejňování nabídek