GET /campaigns/{campaign}/stats

Vrací statistky podle zadaných query parametrů.

Požadavek

Parametr Typ Popis Příklad
campaign integer/string ID kampaně, nebo slug kampaně. 9999, nebo FRAD000001
from string Datum od kdy se statisky berou ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS 2015-01-20 00:00:00
to string Datum do kdy se statisky berou ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS 2015-01-30 00:00:00
dimension string Podle čeho se mají statistiky groupovat. date - podle data, item - podle položek, category - podle kategorií Skrz.cz, import_category - podle vašich kategorií. item
interval string Jestli je dimension=date, povinný parametr. 1d - groupování po jednom dni, 2d - po dvou dnech, 1w - po týdnech, 1m - po měsících. 1d

Odpověď

Parametr Typ Popis Příklad
campaignId integer ID kampaně 9999
dealId integer Při agregaci po položkách, naše ID položky pro typ položky nabídka. 12345
remoteItemId integer Při agregaci po položkách, vaše ID položky. 12345
title integer Při agregaci po položkách, název položky. 12345
datetime string Při agregaci podle času - dolní mez časového úseku, tedy např. při interval=1w je to vždy datum a čas pondělí 00:00. Ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS. 2015-01-20 00:00:00
impressionCount integer Počet zobrazení na Skrz.cz. 231451
clickCount integer Počet prokliků ze Skrz.cz. 5431
conversionCount integer Počet položek, které byly vloženy do košíku. 453
orderCount integer Počet konverzí/objednávek. 67
clickCommissionSum float Suma CPC (**jsou** započítány i stornované prokliky). 10023.23
conversionCommissionSum float Suma provizí (**jsou** započítány i stornované objednávky). 12012.00
clickRevenueSum float Suma CPC (**nejsou** započítány i stornované prokliky). 10023.23
conversionRevenueSum float Suma provizí (**nejsou** započítány i stornované objednávky). 12012.00
turnoverSum float Obrat. 234154.50

Příklad

$ curl -u franta@skrz.cz:sedmikraska -X GET 'https://muj.skrz.cz/api/v2/campaigns/9999/stats?from=2015-01-20+00:00:00&to=2015-01-20+23:59:59&dimension=date&interval=1d&pretty'
{
  "data": [
    {
      "campaignId": 9999,
      "dealId": null,
      "leafletId": null,
      "remoteItemId": null,
      "title": null,
      "datetime": "2015-01-20 15:48:02",
      "impressionCount": 162629,
      "clickCount": 8748,
      "conversionCount": 115,
      "orderCount": 86,
      "clickCommissionSum": 20856.985163331,
      "conversionCommissionSum": 6496.506023407,
      "clickRevenueSum": 20856.985163331,
      "conversionRevenueSum": 3893.0959711075,
      "turnoverSum": 179723.000
    }
  ]
}

Skrz.cz s.r.o. (2024) Všeobecné obchodní podmínky | Pravidla pro zveřejňování nabídek