GET /campaigns/{campaign}/orders

Vrátí seznam zaznamenaných objednávek v kampani.

Požadavek

Parametr Typ Popis Příklad
campaign integer/string ID kampaně, popř. slug kampaně 9999 nebo FRAD000001

Odpověď

Jednotlivé položky jsou v poli data. Jsou řazeny podle data obejednávky od nejnovější.

Odpověď je stránkovaná.

Parametr Typ Popis Příklad
id integer Naše ID objednávky 23651783421198380
remoteOrderId string Vaše ID objednávky 6130
datetime string Datum uskutečnění objednávky ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS. 2014-09-03 16:55:49
storno boolean true, pokud byla objednávka stornována. false
items array Pole položek v objednávce.
items.id integer Naše ID položky objednávky 23651783421198381
items.remoteItemId string Vaše ID položky. 153
items.dealId integer Naše ID položky. 12345
items.price float Cena položky v objednávce. 300.00
items.commission float Provize za položku z objednávky. 9.00

Příklad

$ curl -u franta@skrz.cz:sedmikraska -X GET 'https://muj.skrz.cz/api/v2/campaigns/9999/orders?pretty'
  "data": [
    {
      "id": 23651783421198380,
      "remoteOrderId": "2512",
      "datetime": "2014-09-03 16:55:49",
      "storno": false,
      "items": [
        {
          "id": 23651783421198381,
          "remoteItemId": "13610",
          "dealId": 153,
          "price": 300.00,
          "commission": 9.00
        }
      ],
      "uri": "/api/v2/campaigns/9999/orders/23651783421198380"
    },
    ...
  ],
  "pagination": {
    "next": "/api/v2/campaigns/9999/orders?pretty&limit=100&offset=100"
  }
}

GET /campaigns/{campaign}/orders/{id}

Vrátí info o konkrétní objednávce v kampani.

Požadavek

Parametr Typ Popis Příklad
campaign integer/string ID kampaně, popř. slug kampaně 9999 nebo FRAD000001
id integer/string Vaše ID objednávky. 23651783421198380

Odpověď

Parametr Typ Popis Příklad
id integer Naše ID objednávky 23651783421198380
remoteOrderId string Vaše ID objednávky 6130
datetime string Datum uskutečnění objednávky ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS. 2014-09-03 16:55:49
storno boolean true, pokud byla objednávka stornována. false
items array Pole položek v objednávce.
items.id integer Naše ID položky objednávky 23651783421198381
items.remoteItemId string Vaše ID položky. 153
items.dealId integer Naše ID položky. 12345
items.price float Cena položky v objednávce. 300.00
items.commission float Provize za položku z objednávky. 9.00

Příklad

$ curl -u franta@skrz.cz:sedmikraska -X GET 'https://muj.skrz.cz/api/v2/campaigns/9999/orders/2512?pretty'
  "data": [
    {
      "id": 23651783421198380,
      "remoteOrderId": "2512",
      "datetime": "2014-09-03 16:55:49",
      "storno": false,
      "items": [
        {
          "id": 23651783421198381,
          "remoteItemId": "13610",
          "dealId": 153,
          "price": 300.00,
          "commission": 9.00
        }
      ],
      "uri": "/api/v2/campaigns/9999/orders/23651783421198380"
    },
    ...
  ],
  "pagination": {
    "next": "/api/v2/campaigns/9999/orders?pretty&limit=100&offset=100"
  }
}

Skrz.cz s.r.o. (2024) Všeobecné obchodní podmínky | Pravidla pro zveřejňování nabídek